Back to articles

Zmienne i przekazywanie przez referencję w JS

Zadano mi dziś ciekawe pytanie. Zerknijcie na kod i zobaczcie, czy jego rozszyfrowanie sprawia wam trudność:

let a = { color: "red" }
const reassign = b => {
 b = { size: 10 }
 console.log(b) // ?
}
reassign(a)
console.log(a) // ?

I jak?

Dlaczego a nie jest nadpisane nowym obiektem, przecież b powinno być równe a?

Każdy ucząc się JS słyszał zapewne o tym, jak to obiekty przekazywane są do funkcji przez referencję. Jednak czy mamy z tym do czynienia w powyższym przypadku?

Nie mamy. Chodzi tu tylko o zmianę wartości zmiennej.

Przeanalizujmy kod linia po linii

 1. deklarujemy zmienną a, nadając jej wartość obiektu, gdzie ta wartość to tak naprawdę wskaźnik na miejsce w pamięci, gdzie ten obiekt się znajduje,
Zmienne   Pamięć
a _________ { color: 'red' }
 1. deklarujemy zmienną reassign, nadając jej jako wartość funkcję,
 2. wywołujemy reassign podając a jako parametr,
 3. tworzy się nowy kontekst wywołania, deklaruje zmienną b i ustawia jej wartość na wartość a, czyli b wskazuje teraz na ten sam obiekt, co a,
Zmienne   Pamięć
a _________ { color: 'red' }
b _________/
 1. przypisuje do b nowy wskaźnik na nowo utworzony obiekt,
Zmienne   Pamięć
a _________ { color: 'red' }
b _________ { size: 10 }
 1. loguje b, kończy się wywołanie funkcji, loguje a.

Nie pozostaje już chyba żadna wątpliwość, co zostanie wyplute do konsoli. Czy skorzystaliśmy tu jednak z faktu, że obiekty przekazywane są do funkcji jako referencje? Nie, ale mogliśmy przed krokiem 5, kiedy b wskazywał jeszcze na pierwszy obiekt i można go było zmodyfikować, np. tak:

b.size = 10
console.log(a) // { color: 'red', size: 10 }

Nowością dla początkującego może być fakt, że przekazanie do funkcji zmiennej a nie jest równoważne temu, że b będzie zmienną a. Nie, jest to osobna zmienna stworzona na potrzeby tej funkcji. Można sobie to wyobrazić tak:

let a = { color: "red" }
const reassign = a => {
 let b = a // to się dzieje automagicznie!
 b = { size: 10 }
}
reassign(a)

Trzeba rozdzielić myślenie o nazwach zmiennych i ich wartościach. W problemie nie dotykamy wartości obiektu (referencji), a zajmujemy się tylko zmienną b modyfikując na co ma wskazywać. Warto mieć w głowie model zmiennych i pamięci jak zademonstrowany w krokach wyżej.

Bez obiektów

Powiedzmy, że zmodyfikuję nasz problem w następujący sposób:

let a = 1
const reassign = b => {
 b = 2
}
reassign(a)

Zniknęły obiekty, nie ma referencji. Jaki będzie wynik?

Taki sam, bo w zasadzie zmieniło się tylko tyle, że zamiast wskazywać na obiekt wskazujemy teraz na liczbę.

Patrz na kontekst wywołania i zasięg zmiennych

let a = 1
const reassign = a => {
 a = 2
}
reassign(a)

Czy powyższa zmiana b na a wewnątrz funkcji zmienia cokolwiek w programie?

Nie, wewnętrzne a istnieje w innym scope od a zewnętrznego i dostęp do nich zależy od kontekstu wywołania, w którym aktualnie przebywa program. W trakcie wywołania reassign będzie to 1 -> 2, a w globalnym kontekście zawsze 1.

Zrozumienie kontekstu (execution context), zasięgu zmiennych (scope) i jak te zmienne są przechowywane w pamięci to bardzo ważna wiedza przy zabawie z JS. Nie jest to specjalnie trudne bez wchodzenia w szczegóły, a zrozumienie tutaj przełoży się na łatwiejsze przyswojenie mechanizmu domknięć (closure).

Przykład z tyłka

Jeśli rozumiecie ten pierwszy problem to zobaczycie też, że nie ma on zupełnie sensu w realnym świecie a przynajmniej zapala czerwone lampki poprawności kodu. Nadpisanie wartości argumentu zaraz po jego otrzymaniu w funkcji - to na co mi ten argument?

Może b powinno być zmienną wewnątrz funkcji?

const reassign = () => {
 const b = { size: 10 }
}

Jeśli chcielibyśmy nadpisać zmienną poza funkcją moglibyśmy napisać tak:

let a = { color: "red" }
const reassign = () => {
 a = { size: 10 }
}
reassign()

Jednak reassign ma teraz wpływ na rzeczy poza jej scope (posiada side-effecty) przez co jest trudniejsza do zrozumienia i przetestowania, a kod do zdebugowania. A można:

let a = { color: "red" }
const reassign = () => {
 return { size: 10 }
}
a = reassign()

Dzięki czemu reassign jest pure (bez side-effectów), a programiści <3 pure functions.


Mam nadzieję, że ten artykuł ma trochę sensu. W razie czego można mnie złapać i zadawać pytania na discordzie Type of Web, zapraszam.