Back to articles

Preferencje użytkownika w CSS @media

W specyfikacji Media Queries poziomu 5 wprowadzane są nowe reguły @media pozwalające na szanowanie ustawień użytkownika w paru zakresach. Dwa najbardziej konkretne z nich wspierane są już przez większość przeglądarek i na tych się skupię, wspominając krótko o reszcie propozycji.

Ruch

Gdy tylko w sieci Web pojawiła się taka możliwość autorzy stron zaczęli dodawać do swoich stron wszelakie animacje. Początkowo mogły być to elementy <marquee> lub animowane GIFy, później Flash stworzył czego dusza zapragnęła, dziś korzystamy z dobrodziejstw JS i animacji CSS. Czy ktokolwiek zatrzymał się jednak na chwilę i pomyślał, czy każdemu użytkownikowi fikuśne animacje odpowiadają?

do 35% dorosłych powyżej wieku 40 lat doświadczyło jakiejś formy zaburzenia przedsionka ucha wewnętrznego, które służy wykrywaniu pozycji głowy lub odczuwaniu przyspieszenia w aucie czy windzie (propriocepcji). Niespodziewany, szybki ruch jest w stanie u takich osób wywołać zawroty głowy i nudności.

Dzięki nowej regule prefers-reduced-motion (w MDN) możemy ograniczyć lub wyłączyć potencjalnie szkodliwe animacje dla osób, które tę regułę w swoim systemie zdefiniowały. Mamy tu do wyboru dwie wartości: no-preference oraz reduce.

Według podejścia progressive enhancement należałoby zdefiniować style najpierw bez animacji by następnie dodać je dla użytkowników, którym one nie przeszkadzają, np. tak:

.element {
 /* brak animacji */
}
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
 .element {
  animation: animate 1s;
 }
}

Dla istniejących stron, które chciałyby wprowadzić tę regułę dość radykalnie, bo usuwając wszystkie CSSowe animacje, można użyć skryptu sugerowanego przez a11yproject.com:

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 *,
 ::before,
 ::after {
  animation-duration: 0.001s !important;
  animation-iteration-count: 1 !important;
  transition-duration: 0.001s !important;
 }
}

W narzędziach deweloperskich Chrome możemy emulować przełączanie tej reguły w szufladzie “Rendering” pod nazwą “Emulate CSS media feature prefers-reduced-motion”. Pro-tip: jeśli nie możesz jej znaleźć, wciśnij Ctrl Shift P w otwartych devtoolsach i wyszukaj “rendering”.

Jak tylko zobaczymy szersze wsparcie tej techniki na stronach to myślę, że nie jestem jedyny, który widzi jej zastosowanie również we własnych eksploracjach internetu. Żadnych animacji, wszystko instant!

Kolor

Dark mode stał się ostatnio tak popularny, że mało jest już stron czy aplikacji desktopowych nie dających swoim użytkownikom możliwości wybrania między ciemnym i jasnym motywem.

Naturalnie stało się to polem walki o wyższość jednej opcji nad drugą, która zwykle sprowadza się do argumentów ad “moja racja jest najmojsza”. Nic w tym dziwnego, bo jak się okazuje, wybór ten dla większości populacji jest kwestią preferencji nie wpływającej na wydajność czytania, choć średnio motyw jasny na tym polu wygrywa. Osoby z zaćmą i pokrewnymi schorzeniami mogą jednak odczuć poprawę po przejściu na motyw ciemny, a długoterminowe czytanie w jasnych motywach może mieć związek z krótkowzrocznością, więc powinniśmy uszanować wybór użytkownika w tym zakresie.

Na pomoc i w zastępstwie (lub dodatkowo do) przycisków zmiany motywu przychodzi nam reguła prefers-color-scheme (w MDN). Dostępne w niej wartości no-preference, light i dark umożliwią nam podporządkowanie wyglądu strony ustawieniom systemu odwiedzającego.

W przypadku stron domyślnie jasnych i korzystając ze zmiennych CSS możnaby napisać:

:root {
 --bodyText: #222;
}
body {
 color: var(--bodyText);
}
@media screen and (prefers-color-scheme: dark) {
 :root {
  --bodyText: #eee;
 }
}

Uważać przy tym trzeba, by reguła ta tyczyła się wyłącznie ekranów (stąd screen), bo ciemny motyw jest w większości przypadków niepożądany choćby przy drukowaniu strony (print media). W przypadku jeśli ciemny jest domyślny możnaby użyć:

@media print, (prefers-color-scheme: light) {
 /* style */
}

co załatwi od razu problem kolorów w wersji strony przystosowanej do druku.

Przełączać motywy można, jak w przypadku reduced-motion, w narzędziach deweloperskich Chrome pod nazwą “Emulate CSS media feature prefers-color-scheme”.

Inne

Parę z innych propozycji CSSWG, które jeszcze nie doczekały się finalnej wersji i szerokiego wsparcia w przeglądarkach to:

 • prefers-reduced-transparency ma służyć zmniejszeniu liczby elementów z przezroczystościami, by ułatwić przeglądanie osobom z problemami rozpoznywania kształtów (rodzajem agnozji). Problem ten nie zawsze powiązany jest z przezroczystością a jego występowania w przypadku Webu wydaje mi się jest niewiele, ale warto wiedzieć o takiej przypadłości.
 • prefers-contrast to z kolei reguła wskazująca jak mocny kontrast preferuje użytkownik. Obecnie, jak w przypadku dark mode, używa się przycisków przełączania styli, co ta propozycja automatyzuje. Przydatne, choć większość z nas dobrze by skupiła się najpierw na dostosowaniu do kontrastu przynajmniej AA.
 • prefers-reduced-data ma mówić stronie, że użytkownik chce otrzymać dane o mniejszej wielkości. Ci, którym zależy na przesyłaniu minimalnej paczki użytkownikowi, już to robią, lecz wyobrażam sobie wykorzystanie tej reguły w przypadku szczerej chęci poprawienia funkcjonalności strony stopniowo w stylu progressive enhancement lecz biorąc pod uwagę wagę.
 • inverted-colors informuje o fakcie użycia odwrotnych kolorów w systemie użytkownika, by móc w takiej sytuacji odpowiednio zmodifykować stronę. Nie wiem, w jakim przypadku ktoś odwraca kolory, ale jest możliwość tego obsługi.
 • forced-colors zaś informuje o narzuceniu przez system użytkownika palety kolorów. Ma to miejsce, np. gdy w systemie Windows ustawiony jest tryb wysokiego kontrastu. Sporo elementów ozdobnych staje się w tym trybie niewidocznych, przez co mamy choćby okazję usunięcia zbędnych przestrzeni lub paddingów (co pewnie nie jest tym, o czym myślą twórcy standardu, ale tyle udało mi się wymyślić).

Więcej wolności

Podporządkowywanie się pod ustawienia użytkowników to dobry krok w kierunku tworzenia stron, które nie tylko wyświetlają informację, ale są otwarte na sposób, w jaki mają ją wyświetlać. Lubimy dostępny internet.

Uff… coś się udało napisać na podsumowanie.

A teraz sio, dodawać dark mode do swojego blogaska!